Рішення Аудиторської палати України від 27.09.2007 № 182/4

Відповідно до рішення Аудиторської палати України від 27.09.2007 № 182/4, для виконання завдань з обов’язкового аудиту, починаючи з фінансової звітності за звітні періоди з 1 січня 2013 року, аудиторські фірми та аудитори, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи – підприємці, зобов’язані отримати підтвердження Аудиторською палатою України відповідності системи контролю якості аудиторських послуг вимогам цього Положення.

Інформуємо, що ТОВ «КИЇВАУДИТ»  успішно пройшло зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, яка створена на фірмі відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність. Згідно рішення АПУ від 25 лютого 2010 року № 211/6  ТОВ «КИЇВАУДИТ» видане Свідоцтво про відповідність системи контролю якості за номером № 0026

Див. всі новини